logopikkuleppis


 SYLIN LÄMPÖÄ, HELLYYTTÄ, "HULLUUTTA" JA HYVÄÄ HOIVAA!


LUONAMME LAPSI SAA...

luottavaisen ja turvallisen olon hoitopäivän ajaksi.

syliä, läheisyyttä ja henkilökohtaista huomiota.

lempeän, mutta määrätietoisen kasvatuksen.

toimintaa, joka lähtee lapsen omasta kiinnostuksesta asioita ja ilmiöitä kohtaan.

mahdollisuuden kasvattaa taitojaan mm.
- kielen kehityksessä (sadut, lorut, sadutus)
- käden taidoissa (askartelu, maalaaminen, leipominen yms.)
- musiikissa (laulut, laululeikit, soittaminen, äänten tekeminen ja
kuunteleminen)
- liikunnassa (perusliikuntataidot, kehonhahmotus, temppuilu yms.).

onnistumisen iloa em. toimissa, jolloin luottamus omiin kykyihin kasvaa.

elämyksiä luovasta toiminnasta (mm. retket, teatterit, omien ideoiden ja taitojen esiin tuominen, mielikuva-rentoutuminen), joiden toivoisimme säilyvän lasten mielessä pidempääkin.

leikkiä tai puuhata rauhassa ilman minuuttiaikataulua.

osallistua arjen askareisiin yhdessä hoitajien kanssa.

syödä hyvää ja terveellistä itse valmistamaamme kotiruokaa.

tiedollista oppia.

 

LUONAMME LAPSI OPPII...

hyväksymään itsensä ja arvostamaan erilaisuutta, eri kulttuureja ym.

tuomaan esille omia mielipiteitään ja ymmärtämään sekä hyväksymään, että toisten mielipiteet voivat olla erilaisia.

leikkimään ja toimimaan toisten lasten kanssa.

kunnioittamaan toista ihmistä.

arvostamaan eläimiä, luontoa ja ympäristöä (ympäristökasvatus ja metsämörri).

nauttimaan liikunnan riemusta ja iloitsemaan omien kättensä töistä.

kauniit käytöstavat.

 

TOIVOMME, ETTÄ LAPSESTA KASVAISI...

hyvän itsetunnon omaava, itseensä tyytyväinen ihminen.

ihminen, joka huomioi toisia ja huolehtii myös omista oikeuksistaan.

terveet elämäntavat omaava ihminen.